Hur det fungerar
Vanliga frågor
Kontakta oss
Regler

ALLMÄNNA VILLKOR

Version nummer 1.6 Senast uppdaterad 13 juni 2019

 

1. INTRODUKTION:

1.1. Genom att använda och/eller besöka någon del av webbplatsen www.Pelaa.com ("Webbplatsen"); relaterat Internet, mobil eller andra plattformer via webbplatsen och andra relaterade URL:s som tillhör eller är licensierade till Pelaa eller genom att öppna ett konto på webbplatsen så samtycker du användaren (nedan: ”Du”, ”du”, ”din” eller ”spelaren”) till att vara bunden till:

1.1.1. Dessa Användarvillkor som reglerar ditt förhållande med oss.

Genom att besöka webbplatsen och/eller registrera och/eller använda tjänsterna så accepterar du att vara och är bunden till dessa Användarvillkor (kan även hädanefter betecknas som Villkor), som visas på denna sida, inklusive vår Sekretesspolicy;

1.1.2. Vår Sekretesspolicy och Cookie Policy anger hur vi använder personlig information som du tillhandahåller oss. Genom att acceptera dessa Användarvillkor och genom att godkänna vår Sekretesspolicy och Cookie Policy som tillhandahålls till dig, så godkänner du ditt samtycke till dessa villkor som anges däri.

1.1.3. Eventuella spelregler som finns tillgängliga på webbplatsen från gång till gång.

1.1.4. Eventuella villkor för kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som kan hittas på webbplatsen från gång till gång.

1.2. Alla de villkor som anges ovan skall tillsammans hänvisas till som "Villkoren".

1.3. Läs villkoren noga innan du godkänner dem. Om du inte godkänner att acceptera och vara bunden av villkoren vänligen öppna inte ett konto eller fortsätt använda webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen förutsätter att du accepterar villkoren.

1.4. DU FÅR INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN OM DU ÄR UNDER 18 ÅR ELLER UNDER DEN LAGLIGA ÅLDER DÄR SPELANDE ÄR FÖRBJUDET UNDER DEN JURISDIKTION SOM GÄLLER FÖR DIG.

1.5. Villkoren kommer att träda i kraft 13.06.2019.

 

ALLMÄNNA VILLKOR

 

2. PARTERNA

2.1. Webbplatsen drivs och förvaltas av Genesis Global Limited, Malta registreringsnummer C65325 med säte; 28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta’ Xbiex, XBX 1301, Malta. Genesis Global Limited är licensierat och reglerat av Spelinspektionen för att erbjuda online speltjänster i Sverige. Tillståndet gäller från 1 januari 2019 fram till 31 december 2023.

2.2. Hänvisningar i användarvillkoren till "oss", "vår", "vi" eller "bolaget" är hänvisningar till den part som du har avtal med, enligt ovan.

 

3. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR

3.1. Vi kanske måste ändra villkoren på grund av ett antal orsaker, inklusive kommersiella skäl, för att följa nya lagar eller regler eller för orsaker som har med kundservice att göra. De mest uppdaterade användarvillkoren kan nås här och det datum då de trädde i kraft noteras.

3.2. När vi ändrar dessa användarvillkor meddelar vi dig innan sådana ändringar görs och spelaren måste bekräfta godkännandet. Om du misstycker, måste du sluta använda webbplatsen.

 

4. VERIFIERA DIG SJÄLV HOS PELAA

4.1. För att placera en insats via webbplatsen måste du verifiera/logga in via din personliga internetbank med ditt personnummer.

4.2. Du får inte spela på webbplatsen om du befinner dig i en jurisdiktion där våra tjänster är olagliga eller strider mot någon tillämplig förordning ("Förbjuden Jurisdiktion"). Det är ditt ansvar att säkerställa att det här inte är fallet. Vi förbehåller rätten att omedelbart stänga ditt konto om vi får reda på att ditt konto har öppnats, eller använts från en Förbjuden Jurisdiktion. "Förbjuden Jurisdiktion" innefattar USA och dess territorier, Frankrike och dess territorier, Spanien, Danmark, Belgien, Iran, Israel, Portugal, Rumänien, Turkiet, Ukraina, Belgien, Australien, Slovenien, Grekland och andra jurisdiktioner där vi inte är verksamma eller där tjänsterna anses vara olagliga enligt gällande lagar.

4.3. När du försöker att använda webbplatsen från någon annan jurisdiktion är det spelarens ansvar att kontrollera om spel är lagligt i just den jurisdiktionen.

4.4. Spelare måste verifiera/logga in på sin personliga internetbank genom att följa instruktionerna på skärmen.

4.5. När du webbplatsen så kommer du att bli ombedd att bekräfta ditt mobilnummer för att fortsätta verifieringsprocessen.

4.6. Du bekräftar härmed och accepterar att, genom att använda tjänsterna som finns tillgängliga på webbplatsen, kan du både vinna och förlora pengar.

4.7. Om du vill avsluta ditt konto tillfälligt eller permanent måste du skicka en begäran om att göra det till support@pelaa.com. Genom att avsluta ditt konto permanent så godkänner du också att du förverkar alla kampanjpriser, bonusar eller vinster som uppkommit därefter och där fullständiga omsättningskrav inte har uppfyllts. Om företaget eller spelaren bestämmer att stänga ett konto så ska de riktiga pengar som återstår överföras till den ursprungliga insättningsmetoden och en administrationsavgift på 3% kommer att debiteras, med en avgift på minst 25 kr eller motsvarande i spelarens egna valuta.

4.8. Om ditt konto har stängts på grund av spelberoende eller på grund av bedrägeri, accepterar du härmed att är förbjudet ett nytt konto. Du accepterar även att du inte kommer att försöka att kringgå företagets åtgärder implementerade i detta syfte. Företaget kan inte hållas ansvarig om ett sådant scenario uppstår eller för några direkta eller indirekta följdskador i samband med detta. Företaget har rätten att när som helst stänga ett nytt konto som öppnats i strid med kravet som anges häri.

 

5. VERIFIERING AV DIN IDENTITET, BESTÄMMELSER OM PENNINGTVÄTT

5.1. Du garanterar att:

5.1.1. Du inte är yngre än 18 (arton) år, eller:

5.1.1.2. Den juridiska ålder då spel eller spelverksamhet enligt lag eller jurisdiktion som gäller dig kräver ("laglig ålder") och

5.1.2. De uppgifter du lämnade när du först besökte webbplatsen är korrekta och

5.1.3. Du är den rättmätiga ägaren av pengarna på ditt konto och

5.1.4. Du är bosatt i Sverige; och

5.1.5. Pengarna som satts in av dig inte härrör från någon verksamhet som är olaglig.

5.2. Företaget uppfyller EU och nationella lagar, regler och riktlinjer för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänkta transaktioner skall undersökas av bolaget och, om nödvändigt kommer en misstänkt transaktionsrapport utföras av företaget för de behöriga myndigheterna. I alla sådana fall förbjuds företaget från att informera någon spelare eller tredje part, utom i begränsade omständigheter, då en utredning utförs eller kan komma att utföras eller då informationen har varit eller kan komma att överföras till de behöriga myndigheterna. Dessutom i händelsen av misstänkta transaktioner kan företaget avbryta, blockera eller stänga den relevanta spelaren(nas) konto(n) och undanhålla medel som kan krävas enligt lag och/eller av de behöriga myndigheterna.

5.3. Alla transaktioner gjorda av spelare på vår webbplats kontrolleras för att förhindra penningtvätt och all annan olaglig verksamhet.

5.4. Genom att acceptera villkoren tillåter du oss att genomföra verifikationskontroller som vi kräver av oss själva eller som kan krävas av tredje parter (inklusive tillsynsmyndigheter) för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter samt att förhindra penningtvätt ("kontroller").

5.5. I vissa fall kan vi behöva kontakta dig och be dig lämna ytterligare information till oss direkt för att slutföra kontrollerna. Om du inte kan förse oss med sådan information kan vi stänga av ditt konto tills du har gett oss sådan information eller permanent stänga ditt konto.

5.7. Om vi inte kan bekräfta att du är av laglig ålder kan vi avbryta din aktivitet. Om det framkommer att du varit under den åldern när du spelade eller gjorde någon speltransaktion:

5.7.1. stängs ditt konto;

5.7.2. alla transaktioner gjorda medan du var minderårig kommer att ogiltighetsförklaras och alla relaterade insättningar returneras till dig.

5.7.3. eventuella insatser gjorda medan du var minderårig kommer att returneras till dig och.

5.7.4. vinster som du har ackumulerat under en sådan period kommer att förverkas och skickas tillbaka till oss inkluderat pengar som har tagits ut från din spelsession/sessioner.

5.7.5. Genesis Global Limited och alla tredje parter som det avtalar med i relation till tillhandahållandet av tjänsterna, kommer att hålla information med avseende på din identitet, inklusive men inte begränsat till ditt namn, adress och betalningsuppgifter, i enlighet med vår Sekretess och Cookie Policy. Vi förlitar oss på denna information när vi ingår ett avtal med dig. Du samtycker till att ersätta oss och hålla oss skadelösa mot eventuella kostnader, påståenden, skador och utgifter som uppstår i samband med eventuella falskheter eller felaktigheter i den information som du tillhandahåller oss.

 

6. INAKTIVITET OCH BORTTAGANDE AV SPELARE

6.1. Om en spelare förblir inaktiv (dvs. när ingen inloggning sker på webbplatsen) under en period på mer än 12 månader, har företaget rätt att ta ut en månadsavgift för kontounderhåll på 50 kr, från och med den 13:e månaden av inaktivitet. Efter 12 månader av oavbruten inaktivitet, kommer företaget att skicka ett påminnelsemail till användaren via e-postadressen som är kopplad till spelarens Personnummer/Bank ID. Efter mottagandet av detta påminnelsemail har användaren 30 dagar på sig att logga in på webbsidan. Om ingen inloggning registreras inom denna 30-dagars period kommer 50 kr i riktiga pengakrediter eller bonuspengakrediter att dras från saldot. Om saldot är mindre än 50 kr dras hela beloppet. Om användaren är inaktivt efter 13 månader i följd kommer användaren att skickas ett påminnelsemail varje månad och en månadsavgift på 50 kr kommer att uppstå och dras från de riktiga pengakrediterna.

6.2. Om spelarens konto förblir inaktivt i mer än 12 månader och balansen hos Pelaa är 0 kr tillkommer ingen ytterligare kostnad. Inaktivitetsavgiften uppstår varje månad tills nästa inloggning sker på webbplatsen och i detta fall har företaget rätt att blockera spelarkontot.

6.3. Om ett spelarkonto förblir inaktivt under trettio (30) månader, vilket innebär att inga transaktioner har registrerats på det specifika kontot under ovan nämnda tid, kommer vi att återförvisa det återstående saldot på detta konto till respektive spelare. Om spelaren inte kan kontaktas på ett tillfredsställande sätt skall den återstående balansen behållas av bolaget.

 

7. ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD OCH KUNDINFORMATION

7.1. Du får inte avslöja (varken avsiktligt eller oavsiktligt) dina online-bankuppgifter till någon annan. Om du har tappat bort eller glömt dina uppgifter så kan du hämta dessa genom att kontakta din bank/finansiella myndighet.

 

8. INSÄTTNINGAR

8.1.I samband med insättningar och uttag av pengar till och från Pelaa ska du endast använda det Personnummer/Bank ID som är giltigt och lagligen tillhör dig.

8.1.1. Insättningar sker direkt och finns tillgängliga för dig att använda i din spelsession på en gång. Beroende på din banks eller dina inställningar för insättningsgräns, kan en begränsning för hur mycket du kan sätta in inom en given period uppstå.

8.2. Genom insättning av pengar accepterar du att inte göra några återbetalningskrav, återföringar eller på annat sätt avbryta några insättningar till ditt konto och accepterar att ersätta och kompensera oss för obetalda insättningar.

8.3. Det högsta beloppet du tillåts sätta in på en enskild transaktion är 100,000 kr.

8.4. Den minsta insättningen som accepteras av Pelaa är 200 kr.

8.5. En spelare får en välkomstbonus från alla bolagets varumärken. Från 1 januari 2019, när en välkomstbonus har accepterats av ett utav bolagets varumärken är spelaren inte berättigad att ta emot någon ytterligare välkomstbonus på alla befintliga och /eller nyregistrerade konton på Genesis Global Limiteds andra märken. Detta inkluderar, men är inte begränsade till, Spela.com, Pelaa.com, VegasHero.com, CasinoCruise.com, Spinit.com, CasinoJoy.com, Sloty.com, GenesisCasino.com, CasinoGods.com, Kassu.com och något annat varumärke som lanseras i framtiden.

8.6. Företaget kan, under vissa omständigheter, kreditera en spelares konto med Free Spins. Villkoren för krediteringen av Free Spins (t.ex. Första Insättning) och antalet Free Spins fastställs av företaget och anges på hemsidan emellanåt.

8.7. Vinster som erhålls från Free Spins anges separat under Bonus & Balans i ‘Mitt Pelaa’ sektionen . Dessa kan enbart tas ut när de har omvandlats till riktiga kontantvinster. Om spelarens Bonus & Balans består av både spelarens riktiga pengar och en aktiv bonusblans, så måste bonusblansen omsttas 40 gånger innan den kan omvandlas till riktiga pengar. Bonusvillkor gäller. Om du överför eller gör ett uttag av det huvudsakliga insättningsbeloppet innan du har uppfyllt bonusbalansens omsättningskrav, så kommer bonusbalansen och alla vinster som härrör från detta att förverkas.

8.7. Webbplatsen är inte ett bankkonto och är därför inte försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt skyddat av något bankförsäkringssystem. Dessutom ger inte några pengar som satts in hos oss på ditt konto någon ränta.

8.8.Vi kan när som helst kvittera det positiva saldot på ditt konto mot belopp du är skyldig oss när vi återreglerar eventuella spel eller satsningar enligt dubbla konton, maskopi, fusk, bedrägeri och kriminell aktivitet eller fel.

 

9. UTTAG FRÅN PELAA

9.1. Du kan begära uttag av pengar från Pelaa när som helst förutsatt att:

9.1.1. Alla betalningar som gjorts till Pelaa har bekräftats som fullständiga och inga har återkallats, skickats tillbaka eller på annat sätt avbrutits.

9.1.2. Alla kontroller som avses i punkt 5 ovan har slutförts.

9.1.3. För din säkerhet så kan du göra ett uttag på 500,000 kr per månad, 250,000 kr per vecka och 100,000 kr per dag, med undantag för progressiva jackpottvinster där inga gränser tillämpas. VIP-spelare kan ta ut högre belopp.

9.2. Minsta uttag på Pelaa är 200 kr.

9.3. Alla uttag kommer endast att föras över till samma bankkonto som de medel som betalades in på Pelaa kom från, om inte bevis lämnats om att detta betalningsmedel har förlorats eller avbrutits. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift på 10 % motsvarande våra egna kostnader (inklusive kostnader för insättningar) för uttag av pengar som inte har använts till spel.

9.4. Spelarmedel som är begränsade från att spela kommer att visas i ett separat saldo på spelarens huvudsida. En spelare kan inte ta tillbaka dessa begränsade medel (bonuspengar).

9.5. Det är helt och hållet ditt ansvar att rapportera dina vinster och förluster till ditt skattekontor eller andra myndigheter.

9.6. Pelaa behandlar uttag direkt. Eventuella förseningar som kunden upplever kommer därför att bero på deras bank. De flesta transaktioner kommer att behandlas framgångsrikt inom 5 minuter, men i vissa fall kan det ta upp till 24 timmar.

9.7. Om en spelaktivitet har blockerats eller uteslutits under en viss tid så kan spelaren kontakta vår support för att återställa eventuella väntande medel som är aktiva hos Pelaa. Vårt supportteam kommer omedelbart att inleda en undersökning och spelaren kommer att kontaktas tillbaka med information om hur medlen kommer att överföras tillbaka till honom.

9.8. Om Pelaa upptäcker att en spelare missbrukar systemet genom att göra uttag på små belopp ofta så kan åtkomsten till webbplatsen avbrytas i väntan på utredning. Som referens; maximalt 5 uttag per dag anses vara en rättvis anvädning av systemet.

9.9. Vid uttag tillkommer en avgift på 2% vid behandlingsperioden, med en minsta avgift på 9.90 kr eller motsvarande i spelarens egna valuta. I vissa fall kan det hända att vi tar ut en lägre avgift och det belopp som ska debiteras ska visas innan spelaren gör begäran. Genom att begära ett uttag så accepterar spelaren den angivna avgiften.

9.10. Uttag och återbetalningar måste göras till den insättningsmetod som ursprungligen användes eller, om det här inte är möjligt, till ett bankkonto i spelarens namn och med en beskrivning av transaktionen som vi anser lämplig. Det tillkommer en administrationsavgift på 100 kr utöver en behandlingsavgift på 2% för betalningsavgifter.

 

10. PLACERA EN INSATS ELLER ETT SPEL

10.1. Alla transaktioner kommer att slutföras på det språk som du placerat din transaktion.

10.2. Det är ditt ansvar att se till att uppgifter om alla transaktioner är korrekta.

10.3. Du kan komma åt din transaktionshistorik via Mitt Pelaa sektionen.

10.4. När din insats är bekräftad så kan du inte avbryta transaktionen utan vårt skriftliga samtycke.

 

11. CASINO

11.1. Alla casinoregler finns inom själva spelet.

 

12. MASKOPI, FUSK, BEDRÄGERI OCH KRIMINELL AKTIVITET

12.1. Följande verksamheter är inte tillåtna och utgör en påtaglig överträdelse av villkoren:

12.1.1. Att dela kontouppgifter eller gemensam användning med andra spelare eller enheter och maskopi med tredje part;

12.1.2. Att använda orättvis fördel eller inflytande (allmänt känt som fusk), inklusive utnyttjande av ett fel, kryphål eller fel i vår mjukvara, användning av automatiska spelare (ibland kallade "bots") eller utnyttjande av ett "fel".

12.1.3. Att åta bedrägliga aktiviteter till din fördel, inklusive användning av stulna online-bank uppgifter.

12.1.4. Att delta i någon brottslig verksamhet, inklusive penningtvätt och något brott med straffrättsliga följder.

12.1.5. Att föra över medel från en spelare till en annan.

12.2. Vi tar alla rimliga steg för att förhindra sådana aktiviteter: upptäcka dem och de relevanta spelarna; och hantera de relevanta spelarna på ett lämpligt sätt. Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som du eller annan spelare åsamkas som ett resultat av samverkande, bedräglig eller annan olaglig verksamhet, eller fusk, och vi kommer att avsluta förhållandet med spelaren som vi har ingått en tvist med.

12.3. Om du misstänker att en person är i maskopi, fuskar eller genomför ett bedrägeri, vänligen rapportera det till oss via e-post: support@pelaa.com.

12.4. Vi förbehåller oss rätten att informera relevanta myndigheter, andra onlinespel- eller speloperatörer, andra online tjänsteleverantörer och banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningstjänster eller andra finansiella institut om din identitet och om någon misstänkt olaglig, bedräglig eller opassande verksamhet och du godkänner att fullt ut samarbeta med oss för att undersöka sådan verksamhet.

12.5. Insättningar gjorda hos Pelaa bör stå i proportion till avsett spel. Om det finns en misstanke om missbruk (t.ex. när ett deponerat belopp inte används för en lämplig nivå av spel och spelaren begär ett uttag i förhållande till det deponerade beloppet eller om bolaget misstänker att spelaren missbrukar valutaförändringar) förbehåller vi oss rätten att helt eller delvis annullera insättningar, för att dra tillbaka de kostnader som kan ha uppkommit i samband med detta och stänga ditt konto på obestämd tid. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att begära och få tillfredställande bevis på insättning och ytterligare kopior på personlig identifiering före behandling av ett uttag. Behandlingen av en sådan ansökan kommer att vara helt efter vårt eget godtycke.

 

13. ANDRA FÖRBJUDNA AKTIVITETER

13.1. Du bör inte använda webbplatsen för något ändamål som anses vara kränkande, grovt, obscent, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande eller kränkande. Du får inte använda grovt eller aggressivt språk eller bilder, svära, hota eller trakassera någon annan person, inklusive andra användare, eller bete dig på ett sådant sätt mot någon av företagets personal som jobbar med att tillhandahålla webbplatsen eller kundtjänst.

13.2. Du skall inte korrumpera webbplatsen, översvämma webbplatsen med information så att den inte fungerar, använda verktyg som kan påverka funktionen av webbplatsen på något sätt till exempel (men inte begränsat till) att släppa eller sprida virus, maskar, logiska bomber (eller liknande). Alla massmail eller eventuella "spam" är strängt förbjudna. Du får inte störa eller manipulera, ta bort eller på annat sätt ändra på någon information av någon form som finns på webbplatsen.

13.3. Du skall använda hemsidan endast för personlig underhållning och tillåts inte att återskapa webbplatsen eller någon del av den i någon form utan vårt uttryckliga medgivande. Du får inte försöka få obehörig tillgång till webbplatsen, de servrar där webbplatsen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är kopplad till webbplatsen. Du får inte attackera webbplatsen via en ”denial-of-service-attack” eller liknande. När överträdelser av denna bestämmelse sker kommer vi att rapportera dessa brott till de relevanta brottsbekämpningsmyndigheterna och samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda webbplatsen omedelbart att upphöra.

13.4. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av en distribuerad ”denial-of-service-attack”, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av webbplatsen eller nedladdning av material upplagt på denna webbplats eller på någon webbplats länkad till webbplatsen.

13.5. Det är förbjudet att sälja, överföra och/eller förvärva online-bank uppgifter från andra spelare.

 

14. AVSLUTNING AV OSS

14.1. Det är företagets policy med hänsyn till säkerhet, att om ingen transaktion har registrerats på ditt konto under trettio månader (ett “inaktivt konto”) skall vi efterskänka saldot på detta kontot till dig. Således görs medlen alltid tillgängliga för spelare som vill ta ut dem under förutsättning att kontrollerna är i enlighet med dessa villkor.

14.2. Du kommer att bli permanent avstängd med ett skriftligt meddelande (eller försök till meddelande) med hjälp av dina kontaktuppgifter. I händelse av sådan uppsägning från oss, annat än om en sådan avstängning och avslut gjorts i enlighet med punkt 11 (Maskopi, fusk, bedrägeri och kriminell aktivitet) eller paragraf 18 (Brott mot användarvillkoren) i dessa villkor, kommer vi att återbetala ditt saldo till dig på ditt konto.

14.3. Företaget kan vägra öppna återauktorisera spelaktivitet efter eget gottfinnande. Trots detta kommer alla avtalsförpliktelser som redan genomförts eller ingåtts att följas. Om företaget eller spelaren bestämmer att stänga ett konto så ska de riktiga pengar som återstår överföras till den ursprungliga insättningsmetoden och en administrationsavgift på 3% kommer att debiteras, med en avgift på minst 25 kr eller motsvarande i spelarens egna valuta.

14.4. Vid alla misstänksamma transaktioner förbehåller sig företaget rätten att avbryta eller blockera en spelares konto och hålla inne medel, vilket kan krävas enligt lag eller den behöriga myndigheten.

 

15. ÄNDRINGAR PÅ WEBBSAJTEN

15.1. Vi kan, i vår absoluta bedömning, ändra eller rätta någon produkt som erbjuds via webbplatsen när som helst för att upprätthålla hemsidan.

 

16. TEKNISKA FEL

16.1. När oväntade brister, fel eller felaktigheter förekommer i programvaran eller hårdvaran som vi använder för att tillhandahålla webbplatsen kommer omedelbara åtgärder att vidtas för att lösa problemet.

16.2. Vi tar inte något ansvar för tekniska fel som har orsakats av din utrustning som används för att få åtkomst till webbplatsen eller fel som är relaterade till din Internet-leverantör

 

17. FEL ELLER UTELÄMNANDEN

17.1. Ett antal omständigheter kan uppstå när en insats har accepterats eller en betalning görs av oss av misstag. Rimliga insatser görs för att förhindra fel eller försummelser, men systemproblem eller mänskliga fel kan leda till sådana omständigheter. Sådana omständigheter kan bland annat vara, utan att vara begränsat till, följande situationer:

a) Godkännande av en insats för ett pris som skiljer sig väsentligt från de som är tillgängliga på marknaden under den tid då insatsen placerades,

b) Felberäkning (inklusive sådan som är på grund av mänskligt fel) av bonusar, vinster eller återbetalningar som betalats till dig,

c) Information om odds eller villkor för en insats kan ha fyllts i på ett felaktigt sätt på grund av mänskligt fel eller datorfel,

d) Fel eller försummelser som härrör från förbjudna aktiviteter,

e) Fel eller försummelser som resulterar i att vinster är uppenbart felaktiga eller som skiljer sig från de på marknaden,

f) Fortsatt godkännande av insatser på en marknad eller en händelse som redan har avslutats eller stängts (“sena insatser”).

17.2. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella misstag som gjorts på en placerad insats och återreglera densamma vid det korrekta priset eller villkoren som var tillgängliga eller skulle ha varit tillgängliga vid den tidpunkt då insatsen placerades. Insatsen kommer att anses ha ägt rum med villkoren som gällde för den insats eller, i de fall då korrektion eller återreglering av insatsen inte är möjliga, att förklara att en sådan insats är ogiltig och återbetala insatsen i fråga till ditt konto.

17.3. Varken vi (inklusive våra anställda eller agenter) eller våra samarbetspartners eller leverantörer är ansvariga för någon förlust eller förluster av vinster som beror på ett fel av oss eller fel av dig. Du förlorar eventuella vinster/förluster som resulterar från sådana fel.

17.4. Vi är inte ansvariga för några driftstopp, serverstörningar, eftersläpande eller andra tekniska eller politiska störningar av spelet. Återbetalning kan endast ges enligt ledningens bedömning.

17.5. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppkommit ur eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, men inte begränsat till, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, fel på kommunikation eller linjer, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller försummelser i innehållet.

17.6. I händelse av att ett spel har startats men avbryts på grund av fel i systemet ska företaget betala tillbaka summan som satsats i spelet till dig genom att sätta in det på ditt konto eller, om kontot inte finns längre, genom att betala det till dig på ett godkänt sätt. Om du hade en intjänad kredit vid tillfället som spelet avbröts kommer företaget att sätta in det monetära värdet av krediten på ditt konto eller, om kontot inte finns längre, betala det till dig på ett godkänt sätt.

17.7. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att satsningar som placerats av spelarna registreras direkt på databasen. Om, på grund av ett avbrott från fel i telekommunikationssystemet, en insats inte registreras på systemet, men dras från saldot, kommer händelsen att undersökas och spelaren kommer att få tillbaka summan av satsningen genom att placera den i spelarens konto i enlighet därmed.

17.8. Om ett spel har påbörjats, men avbrutits på grund av ett fel i systemet, skall följande åtgärder vidtas: (a) (i) erbjuda spelaren möjligheten att slutföra spelet vid nästa inloggning (ii) om spelet inte är slutfört inom 90 dagar så återbetalas beloppet som satsats i spelet till spelaren genom kreditering till spelarens konto eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala det till spelaren på ett godkänt sätt och (iii) om spelaren har en upplupen kredit vid tidpunkten spelet avbryts, tilläggs kredit till spelarens konto i det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala till spelaren på ett godkänt sätt (b) avstå från att genomföra ett ytterligare spel om spelet sannolikt kommer att påverkas av samma fel.

17.9. Genesis Global Limited har rätt att säga upp spel utan föregående underrättelse eller berättigande. Om spelaren känner sig missnöjd och känner att han vill lämna in ett klagomål i enlighet med sektion 32 § av dessa villkor.

 

18. UNDANTAG FRÅN VÅRT ANSVAR

18.1. Din tillgång och användning av de produkter som erbjuds via webbplatsen är enligt ditt eget val, godtycke och risk.

18.2. Vi kommer att förse webbplatsen med rimlig kompetens, skötsel och väsentligen enligt det som beskrivs i villkoren. Vi ger inte några andra löften eller garantier med hänsyn till webbplatsen eller de produkter som erbjuds via webbplatsen och utesluter härmed (i den utsträckning som lagen tillåter) alla underförstådda garantier avseende desamma.

18.3. Vi skall inte vara ansvariga för dig i kontraktet, förseelse (inklusive försumlighet) eller för andra verksamhetsförluster, inklusive, men inte begränsade, till förlust av data, vinst, intäkter, verksamhet, möjligheter, välvilja, anseende eller avbrott i verksamheten eller för eventuella förluster som för närvarande inte kan förutses av oss enligt användarvillkoren eller din användning av webbplatsen.

 

19. BROTT MOT ANVÄNDARVILLKOREN

19.1. Du skall kompensera oss fullt ut för eventuella krav, skulder, kostnader, utgifter (inklusive advokatarvoden) och alla andra avgifter som kan uppkomma som ett resultat av ditt brott mot villkoren.

19.2. Om du väsentligt bryter mot villkoren förbehåller vi oss rätten, men kommer inte att krävas, att:

19.2.1. Förse dig med ett meddelande om att du bryter mot villkoren och kräva att du stoppar den aktuella handlingen eller felagerandet,

19.2.2. Begränsa eller vägra tillgång så att du inte kan placera insatser eller spela spel på webbplatsen,

19.2.3. Vägra åtkomst utan en förvarning från oss.

19.2.4. Återkräva från dig eventuella utbetalningar, bonusar eller vinster som har påverkats av något väsentligt brott.

19.3. Vi har rätten att avaktivera användar-ID eller lösenord om du, i vår rimliga mening, har misslyckats att följa någon av bestämmelserna i villkoren.

 

20. IMMATERIALRÄTTER

20.1. All webbdesign, text, grafik, musik, ljud, fotografier, video, urval och arrangemang av dessa, sammanställda mjukvaruprogram, underliggande källkod, programvara och allt annat material som finns på webbplatsen är föremål för upphovsrätt och andra egendomsrättigheter som antingen ägs av oss eller används under licens från en tredje parts rättighetsinnehavare. I den mån något material på webbplatsen kan laddas ner eller kopieras ska sådant material endast laddas ner till en personlig dator och papperskopia-partier ska endast användas för ditt eget personliga bruk och inte kommersiellt.

20.2. Under inga omständigheter får användaren av webbplatsen ha något intresse för immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, sakkunskap eller varumärken) som ägs av oss eller någon som helst tredje part.

20.3. Inga som helst rättigheter har beviljats oss att använda eller reproducera varunamn, varumärken eller loggor som syns på webbplatsen, förutom det som uttryckligen tillåts enligt användarvillkoren.

 

21. DINA PERSONUPPGIFTER

21.1. Vår sekretesspolicy som finns tillgänglig här anger hur vi använder personlig information som du tillhandahåller oss.

21.2. Det är ditt ansvar att säkerställa att den personliga informationen om dig hålls uppdaterad. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto om vi misstänker att informationen som du tillhandahållit oss inte är korrekt. Vi kommer att behandla information om dig i enlighet med vår Sekretesspolicy och Cookie Policy.

21.3. När du utövar din rätt att radera kommer ditt konto att stängas och alla PR bonusar, priser eller förmåner som kan ha förvärvats kommer att förverkas. Efter stängningen av ditt konto kommer vi att behålla och kan fortsätta att behandla dina personuppgifter som nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. I enlighet med den svenska lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behåller vi all information som lagrats under en period av minst fem år från stängningen av ditt konto, i syfte att förebygga, upptäcka, analysera och utreda penningtvätt eller finansiering av terroristaktivitet. Efter denna period har löpt ut kommer dina personuppgifter tas bort från våra register.

 

22. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN

22.1. Om du vill framföra ett klagomål angående webbplatsen bör första steget vara att snarast möjligt kontakta vår kundtjänst på support@pelaa.com

22.2. Vid händelse av en tvist godkänner du att uppgifter som är registrerade på servern gäller som slutgiltig informationskälla för att bestämma utgången av klagomålet.

22.3. Du godkänner att vid den osannolika händelse att resultatet på din skärm och spelservern skiljer sig, så är det resultatet som anges på servern som gäller. Du bekräftar och godkänner att våra register är den slutgiltiga grunden till beslut angående villkoren och omständigheterna för ditt deltagande i relevanta onlinespelsaktiviteter och resultatet av detta deltagande.

22.4. När vi kontaktar dig angående en sådan tvist gör vi det via dina angivna kontaktuppgifter.

 

23. ÖVERSÄTTNING

23.1. Användarvillkoren kan publiceras i flera språk för informationsändamål och för enkel tillgång för spelare hos Pelaa. Däremot, den engelska versionen är den enda rättsliga grunden för förhållandet mellan dig och oss och utifall eventuella skillnader mellan en icke-engelsk version och den engelska versionen av villkoren, gäller den engelska versionen.

 

24. ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

24.1. Vi förbehåller oss rätten att överföra, överlåta, licensiera eller förbinda villkoren, helt eller delvis, till någon person, under förutsättning att en sådan överlåtelse kommer att vara på samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för dig.

 

25. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

25.1. Vi kommer inte att vara skyldiga eller ansvariga för eventuella brister i uppfyllandet eller försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt villkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, naturkatastrofer, krig, civil uppståndelse, avbrott i allmänna kommunikationsnät eller -tjänster, arbetsmarknadskonflikter eller DDOS-attacker och liknande internet-attacker som har en negativ effekt ("Force Majeure"). Vår prestation anses vara uppskjuten under den period som Force Majeure-händelsen fortgår och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestanda under hela denna period. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att få Force Majeure-händelsen att upphöra eller för att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter kan fullgöras trots Force Majeure-händelsen.

 

26. AVSÄGELSE

26.1. Om vi misslyckas med att insistera på strikt efterföljande av någon av dina skyldigheter eller om vi misslyckas med att utöva någon av de rättigheter eller gottgörelser som vi är berättigade till ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller gottgörelser och befriar dig inte från att uppfylla sådana skyldigheter.

26.2. Ett avstående av oss i någon standard skall inte utgöra ett avstående av någon senare standard. Inget avstående av oss från någon av bestämmelserna i villkoren skall vara effektivt om det inte uttryckligen anges vara ett avstående och kommuniceras till dig skriftligen i enlighet med ovan.

 

27. AVSKILJBARHET

27.1. Om något av de villkor som är fastställda skulle vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart i någon utsträckning skall sådan regel, villkor eller bestämmelse i den utsträckning det går skiljas från de övriga villkoren och bestämmelserna, som kommer att fortsätta gälla i den utsträckning som tillåts av lagen. I sådana fall där en del anses ogiltig eller icke verkställbar ska den ändras på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag för att, så nära som möjligt, återspegla vår ursprungliga avsikt.

 

28. LAG OCH RÄTTSSKIPNING

28.1. Användarvillkoren skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna på Malta.

28.2. Maltas domstolar skall ha en icke-exklusiv rättsskipning över alla tvister som följer av själva användarvillkoren.

 

29. ANSVARSFULLT SPELANDE

29.1. Vi strävar efter att stödja ansvarsfullt spelande som en policy för kundvård och socialt ansvar. Vi tycker att det är vårt ansvar gentemot er, våra kunder, att se till att ni njuter av er spelupplevelse på vår webbplats, med fullt medvetande om de sociala och ekonomiska skadorna i samband med ett spelproblem.

29.1.1. Insättningsgränser - För att hjälpa våra spelare att spela ansvarsfullt kan ni sätta en insättningsgräns under “Mitt konto” delen. Gränser kan ändras när som helst eller genom att kontakta support@pelaa.com. Alla insättningsgränser som satts på ett konto på ett av bolagets varumärken gäller kollektivt på alla varumärken och därför kommer alla insättningar på alla konton på alla varumärken räknas när insättningsgränsen är nådd.

29.1.2. Inställning av inloggningsgränser - En spelare kan ange en daglig, vecka eller månads inloggningsgräns från knappen som är synlig på alla sidor eller genom att gå till 'Mitt konto'. Gränser gäller över alla bolagets varumärken och därför räknas dessa sammanlagt på alla konton kunden kan ha, med bolagets olika varumärken.

29.1.3. Meddelanden kommer med jämna mellanrum att visas på skärmen under din inloggade tid för att ge dig information om hela din spelsession och dina vinster och förluster under denna tiden. Dessa aviseringar ger dig möjlighet att antingen fortsätta spela eller att avsluta din spelsession.

29.1.4. Själv Uteslutning - Om du behöver ta en paus från spelandet kan du utesluta dig själv under en bestämd eller obestämd tid. Om du väljer att själv utesluta på obestämd tid och utan att föreskriva en viss tid kan du inte begära att lyfta självuteslutning före utgången av 12 månader.

29.1.5. Du kan själv utesluta i 24 timmar med hjälp av panik-knappen som finns på varje sida när du använder ditt konto. En självuteslutningsperiod kan också ställas in genom att trycka på ”Mitt konto” -fliken.

29.1.6. Innan du bekräftar din självuteslutnings begäran kommer du att få information om konsekvenserna av självutslagning. Om du väljer att själv uteslutas uppmuntrar vi dig att överväga att utvidga din självuteslutning hos andra fjärrspeloperatörer som du för närvarande använder. Själv uteslutning gäller för alla bolagets varumärken. Vi vill också göra dig uppmärksamma på att det finns programvara som förhindrar en enskild dator från att komma åt online spelwebbplatser, till exempel www.gamban.com eller www.gamblock.com. Om du behöver ytterligare information eller hjälp angående vår funktionalitet, kontakta Support.

29.1.7. Eventuella obestämda satsningar vid tidpunkten för ditt självuteslutande avgörs på normalt sätt, i enlighet med de normala tidsramarna och om senare tillämpliga betalas vinster till dig. Självuteslutnings kontoblockeringar kan inte göras ogjorda under den överenskomna självuteslutningsperioden. Om du åtnjuter en VIP-status och du begär eller ditt konto är tillfälligt eller permanent under Självuteslutning eller ditt konto är inaktivt/ blockerat av någon särskild anledning, kommer du att förlora statusen som VIP-spelare. Dessutom strävar vi efter att tillämpa din Självuteslutning så fort det är praktiskt möjligt, var god ha i åtanke att denna process tar en rimlig arbetstid att implementera. Ditt själv uteslutande kommer inte att påbörjas förrän den har genomförts i fullo och kommunicerats med dig.

29.1.8. Det är härmed klargjort att oavsett längden på din självuteslutningsperiod, vid slutet av en sådan självuteslutningsperiod kommer en sådan självuteslutning ta slut och du kommer att tillåtas att börja spela hos bolaget igen.

29.1.9. När du begär självuteslutning godkänner du att uppge fullständiga och korrekta personuppgifter, nu och i framtiden, så att din tillgång / användning av webbplatsen och tjänsterna kan begränsas. Om du väljer att självutesluta dig kommer vi att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att vi uppfyller din självuteslutning. När du godkänner att självutesluta dig accepterar du dock att du har en parallell skyldighet att inte försöka kringgå självuteslutningen. Följaktligen har vi inget ansvar eller skyldighet för eventuella följande konsekvenser eller förluster, oavsett hur de orsakats, som du kan lida av eller ådra dig om du börjar eller fortsätter spela via andra onlinekonton där du har ändrat några av registreringsuppgifterna eller du uppger missvisande, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller på andra sätt försöker kringgå den överenskomna självuteslutningen. Om du självexkluderar dig själv från en hemsida som drivs av Genesis Global Limited, så kommer det att gälla för alla andra varumärken. Som en självexkluderad spelare så bör du inte öppna ett annat konto på någon annan webbplats för den tidsperioden du valde. Om du skulle öppna ett annat konto på en webbplats som drivs av Genesis Global Limited så förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto omedelbart, utan någon underrättelse i förväg samt ogiltighetsförklara vinster. Pengar som återstår i din balans med riktiga pengar kommer att återbetalas minus en administratiionsavgift upp till 10%.

29.1.10. Om en spelare självutesluter sig från Pelaa, så kommer riktiga pengar som finns på kontot, som inte är anslutna till en bonus, free spins eller ett erbjudande, att återbetalas tillbaka till den betalningsmetod som användes vid insättning. I det fall då denna metod inte är tillgänglig så måste spelaren kontakta kundsupport (support@pelaa.com) för att ordna en alternativ metod för sitt uttag. En behandlingsavgift tillkommer.

29.1.11. Underårigt spelande - Det är olagligt för personer under 18 år att spela på vår webbplats. Vi genomför ålderskontroller på alla våra kunder som använder betalningssystem som är tillgängliga för människor under 18 år och utför dessutom slumpmässiga ålderskontroller på kunder som använder andra former av finansiering. Observera att om vi finner att någon under 18 år använder webbplatsen kommer eventuella vinster att förverkas och kan också rapporteras till myndigheterna.

29.1.12. Filtreringssystem - Filtreringslösningar låter föräldrar reglera tillgången till internet, baserat på valda kriterier. Föräldrar kan använda filter för att förhindra sina barn från att bland annat komma åt spelsidor. Om du delar din dator med vänner eller familj som är under laglig ålder för att registrera sig eller satsa på vår sajt eller om du har begärt självuteslutning från spelsajter kan du överväga föräldrars filtreringslösningar.

29.1.13. Varje begäran för att göra de gränser som beskrivits ovan mindre restriktiva kommer att åtföljas av en 72-timmars avkylningsperiod.

29.2. Vi strävar efter att stödja ansvarsfulla spelinitiativ och uppmuntrar dig att hitta information om ansvarsfullt spelande genom att besöka www.stodlinjen.se/

 

30. LÄNKAR

30.1. Där vi ger länkar till andra webbplatser gör vi det endast i informationssyfte. Du använder sådana länkar på egen risk och vi tar inget ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser eller för den information som finns på dem.

 

31. CHATTRUM (BLOGG)

31.1. Företaget ger sina kunder möjligheten att använda sig av ett chattrum där man kan kommunicera med andra registrerade spelare som använder webbplatsen. Vi sätter chattrummets policy och förbehåller oss rätten att ändra dessa regler när som helst med eller utan förvarning. Genom att använda detta chattrum förbinder du dig till att följa dessa villkor.

31.2. Chattrummet är avsett för legitima kommentarer och konstruktiv diskussion. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de enskildas rättigheter att kommentera i alla chattrum som är inrättade av oss. Allt ansvar för användning av dessa chattrum bärs enbart av användaren.

31.3. Varje användare av vårt chattrum förbinder sig att inte skriva några kommentarer som är:

31.3.1. Nedsättande i naturen eller någon annan information som användaren inte har någon laglig rätt att lämna ut eller på annat sätt är olaglig,

31.3.2. (Eller innehåller något som är) rasistiskt, vulgärt, hatiskt, obscent, vanvördigt, hotfullt, kränkande eller stötande,

31.3.3. Har för avsikt att uppträda som en annan person eller enhet,

31.3.4. Postat i syfte att marknadsföra,

31.3.5. Eller innehåller en länk till något virus, skadade filer, keyloggers eller annan skadlig kod eller material som kan skada datorn, informationen eller den ekonomiska säkerheten för någon part,

31.3.6. En kommentar som är avsedd att dra fördel eller medvetet går ihop med eller mot andra spelare som använder vår webbplats eller som bidrar till verksamhet av misstänkt eller kriminell natur,

31.3.7. En länk till avsiktligt falska eller vilseledande uppgifter eller andra uttalande som försöker manipulera en marknad på ett orättvist sätt

31.3.8. Ett försök att samla in eller lagra data om andra användare,

31.3.9. Ett missbruk av forumets funktionalitet

31.3.10 Information som skyddas av någon form av immateriell egendom, registrerat eller oregistrerat, eller avtalsenliga, lagstadgade och rättvisa förtroendeskyldigheter,

31.3.11. På ett annat språk än det modersmål som används i det specifika forumet.

31.4. Vårt forum övervakas och alla konversationer loggas eller registreras. Vi förbehåller oss rätten att vägra lägga upp kommentar/er och att utreda och vidta åtgärder som kan inkludera, men inte begränsas till blockering eller begränsning av speluteslutning av en användare som bryter mot dessa villkor. Vi förbehåller oss också rätten att stänga eller ta bort chattrum utan förvarning och även att rapportera misstänkta chattar eller kommentarer till de berörda myndigheterna.

31.5. Genesis Global Limited samlar in dina personuppgifter för att administrera och driva tjänster, förhindra bedrägeri, försvara våra lagliga rätter och för efterlevnad av bestämmelser vad gäller de tjänster vi tillhandahåller. Genesis Global Limited garanterar att dina personuppgifter inte kommer att säljas, hyras eller handlas och de kommer inte att avslöjas om inte följande villkor uppstår.

31.5.1. Om det finns en misstänksamhet för bedrägeri eller brott mot den handel gällande handlingarna som utförs av användaren, eller utifall du bestämmer dig för att ingå i en tvist mot oss via en tredje part, så förbehåller vi oss rätten att lämna dina personliga detaljer via ett tredje part-forum såsom AskGamblers samt dina privata uppgifter efter behov, samt till kreditreferenser och organ som förebygger bedrägeri. Det samma gäller för nationella och internationella tillsynsorgan och domstolar när de behöver sådan information, som lagar och förordningar kräver. Med undantag för dessa situationer, under tiden som använder webbplatsen hos Genesis Global Limited, är din personliga information rimligt säker från obehörig användning, skada, modifiering eller avslöjande, av alla rimliga åtgärder.

31.5.2. Pelaa Sekretesspolicy gäller din personliga data. Förutom att vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina uppgifter (inklusive material som du skickar i chattrummen), i enlighet med sekretesspolicyn så informeras du härmed att om ett klagomål som rör sig om eventuellt förolämpande material och / eller material som annars bryter mot dessa användarvillkor, är det Pelaa policy att inte motsätta sig en ansökan till en domstol för offentliggörande av personuppgifter om inlägg i chattrummen (eller någon annanstans på platsen). Likaså är det Pelaa policy att inte avslöja sådana uppgifter om inte en sådan förfrågan begär; eller offentliggörande är tillåten i enlighet med Pelaa sekretesspolicy; eller offentliggörande är tillåtet på grund av undantag i tillämplig lagstiftning om dataskydd (som bland annat kan innefatta rätten att avslöja misstänkta innehåll till berörda myndigheter).

31.6. Företaget kan vägra öppna ett konto eller kan välja att stänga en spelares konto som har öppnats efter eget gottfinnande. Trots detta kommer alla avtalsförpliktelser som redan genomförts eller ingåtts att följas.

 

32. KLAGOMÅLSHANTERING

32.1. Företaget strävar efter att erbjuda högkvalitativ service till sina spelare hela tiden. Spelare kan dock av olika anledningar känna att de inte är nöjda med nivån och/eller kvaliteten på tjänsterna och kanske vill lämna in ett klagomål. Drabbade spelare kan skicka ett e-mail till support@pelaa.com med så mycket information som möjligt.

32.2. Vårt supportteam kommer att försöka hantera en spelares klagomål så snart som möjligt. Om supporten inte kan lösa klagomålet kommer det att gå vidare till ledningen för en lösning.

32.3 I vilket fall som helst kommer spelaren att få ett svar på sitt klagomål inom 10-30 arbetsdagar.

32.4 Onödiga och skadliga klagomål accepteras inte. Ett klagomål ska enbart behandlas en gång och försök i att orimligt fortsätta ett klagomål där en ADR eller behörig domstol är nästa steg kommer att resultera i en administrativ avgift på 100 kr.

 

Licensiering & reglering

Genesis Global Limited är ett bolag registrerad på Malta (C65325), och opererar i enlighet med landets lagar, med säte på följande adressen; 28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta’ Xbiex, XBX 1301, Malta. Du kan kontakta oss på +46 200 896 342 eller support@pelaa.com. Genesis Global Limited är licensierad och reglerad av Spelinspektionen www.spelinspektionen.se med start den 1 Januari och fram till den 31 December 2023. Att spela kan vara skadligt. På vår Ansvarsfullt Spelande sida så hittar du verktyg som hjälper dig att behålla kontrollen och www.stodlinjen.se erbjuder stöd till personer med spelproblem.

 

ATT SPELA SOM MINDERÅRIG ÄR ETT BROTT.